Giới Thiệu

Ca đoàn Ephata thuộc giáo xứ Chúa Kitô Vua, giáo phận San Jose, California, được thành lập 02/09/2006.
Anh chị em đến với nhau trong cùng một chí hướng, đem lời ca tiếng hát tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ Cộng Đoàn trong các Thánh lê 4pm, ngày thứ Bảy. Bổn mạng Ca đoàn vào dịp lễ Sinh Nhật Đức Mẹ.
Ca đoàn chân thành cám ơn anh chị em ca viên và gia đình đã cố gắng, hy sinh đến sinh hoạt với Ca đoàn. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý anh chị em.
Ca đoàn cũng luôn chào đón các bạn đến sinh hoạt với ca đoàn.
Mọi liên lạc xin email cho đoàn trưởng:
Huyền Phạm (408) 666-5426. ptthuyen2@yahoo.com